rotu-makslas-biedribas-izstade-rotko-centra-atcelta